תשובה אחת
אתה צריך להתקשר ולברר ואני אגיד למה-
יכול להיות שהם חיבו גם את הטלפון בתשלום,
ואז אתה רק תסתבך בתשלומים גבוהים.
באותו הנושא: