2 תשובות
מתגשם, או מתיישם /מיושם, או מופק, או אפשר גם ברמיזה-ו ניכר, ממומש.
ביטוי-מתקיים בפועל, מיושם הלכה למעשה.
מציג את היכולת, מתגלם ב,,,
באותו הנושא: