7 תשובות
X= 4.
איקס לא שוה ל4
12-3x>=0
3x>=-12-
x<=4
איקס לא יכול להיות 4
איקס לא גדול מ4 כי אין שורש למינוס

איקס קטן שווה ל4 נכון אחי
בדיוק