תשובה אחת
למיטב זכרוני, כן. ואף מספיקות 2 זווית בלבד להוכחת דמיון משולשים.