10 תשובות
180 מעלות
מקווה שעזרתי (:
180
ומלבן/ריבוע 360
180 מעלות
180 מעלות.
180 מעלות (: