10 תשובות
180 מעלות אם אני לא טועה.
180 מעלות
180
Aro
180 מעלות. אני גם מכירה את ההוכחה לכך אז אני יכולה להסביר לך אם צריך d:
180
180