תשובה אחת
שנתיים מהיום שעשית אותו.
לאחר שנתיים יש לחדש בדיקות ראייה, בריאות וכו'..