תשובה אחת
ע"פ האתר של חברת Air Canada:
משקל עודף לתיק/מזוודה 1 - במשקל של 23-32 ק"ג - 100 CAD (כ- $98 )
(אם יותר מ- 32 ק"ג - יש לפצל לתיק/מזוודה נוספת! )
משקל עודף לתיק/מזוודה 2 - 70 CAD (כ- $69 )
באותו הנושא: