3 תשובות
מזוודה? אתה מתכוון לתיק עליה?
מזוודה 20 קילו ותיק יד 5-8 לא זוכרת בדיוק
אני חושבת שאפשר להעלות למטוס לבן אדם אחד מטען ששוקל עד 20 קילו.