3 תשובות
20-23 ק"ג
Aro
23 קילו
ולמטוס מותר להעלות עד 8 קילו
20 קילו
ולארצות הברית 23 קילו
אנונימית