3 תשובות
אי אפשר
אי אפשר למחוק משתמש בסטיפס.
אי אפשר, אבל אפשר להתנתק ולא להתחבר.