12 תשובות
חטיבה
בחלק מבתי הספר זה תיכון החלק חטיבה
אנונימית
השנה האחרונה של החטיבה.
תלוי בבית הספר.
יש כאלה שזה כבר תיכון ויש כאלה שזה חטיבה.
שוב - זה תלוי בבית הספר.
צריך לברר בבית הספר עצמו.

אבל דרך כלל זה חטיבה: כיתה ז-ט חטיבה. כיתה י'-י"ב זה תיכון.
חטיבה (:
חטיבה
חטיבה
אנונימית