תשובה אחת
הדרך להתחיל היא להפסיק לדבר ולהתחיל.
ההתחלה היא יותר ממחצית השלם.
התחלה קשה מביאה לסוף טוב.