2 תשובות
ההיסטוריה חוזרת על עצמה
ארוע היסטורי
עשה היסטוריה
דודו