4 תשובות
PM- PAST MIDNIGHT
AM- AFTER MIDNIGHT
PM זה מ12 בצהריים עד 12 בלילה
AM זה מ12 בלילה עד 12 בצהריים
אז 7:33 PM זה שבע וחצי בערב
ו12:13 AM זה 12 בלילה
PM - לילה, ערב
AM - בוקר, צהריים
Pm זה ערב אחר הצהריים מ12 בצהרים עד 12 בלילה קיצר
Am זה בוקר לפנות בוקר מ12 בלילה עד 12 בצהריים