4 תשובות
שתיים עשרה בלילה
שתיים עשרה
בקיצור תרשמי 12
שתים עשרה
וside note קטן-
אין דבר כזה שנים עשרה (:
יש שתים עשרה ושנים עשר
שתיים עשרה בלילה (אין דרך אחרת)
גם לפי שמיעה יודעים שזו התשובה הנכונה