תשובה אחת
אסד משתולל, על פי השמועות והמראות, הוא החל להכות את עמו בנשק כימי, רעל מסוג גז עצבים, קטלני.-כשמשחררים חומר כזה, זו חציית קו אדום, מבחינת המציאות הקיומית וכדי לעצור את המשוגע, החליטו ארה''ב, אנגליה, צרפת, ואולי תורכיה, להתקיף את מצבורי הנשק הקטלני הזה, בכמה טילים... מן שליחת מסר אזהרה.
המתקפה אמורה להתחיל מחר-מחרתיים, והוא וממשלתו שחררו אי אלו איומים לכוון ישראל, כרגיל-בכל מה שקורה לעולם הדמים של ישמעאל-כרוך בישראל, בעל כורחה וללא מעורבותה בזה כלל, אך כמו קוד אנטישמי מוכר ועתיק יומין-חץ התרעלה מופנה לעולם לכוון ''היהודים'' עם ישראל הנצחי.
כמו למשל, שכשרוצים לגנות שליט מוסלמי משוגע, מוכנים אפילו להאשים אותו בשורשים יהודיים, שהוא ''מחביא בארון'', כמו ש''חשדו'' במנהיג מצרים המכהן כרגע.