5 תשובות
m-l

תלוי, אבל בכללי זה m
38 זה תמיד M
מדיום
באותו הנושא: