תשובה אחת
שואל השאלה:
לא אבל זה מיוצג ע"י מספרים לא ע"י אותיות
וזה לא נגיד 38, 40 וכו וכו
זה 8, 9, 10 12
אנונימית