תשובה אחת
בית שמש. פחות עמוס שם מבחינת כמות רכבים, ויש פחות רחובות צרים שיכולים להכשיל
באותו הנושא: