3 תשובות
שואל השאלה:
תודה על ההצעות הסתדרתי
שואל השאלה:
לא אני מתכוון בטלפון ביתי
לא נראה לי שזה הכי קשור לרשת, אבל בהגדרות של הפלאפון ב"הגדרות נוספות" יש אפשרות לעשות מספר חסוי