תשובה אחת
אני חושב שכמו ברוב הרשתות
לפני המספר #31#