2 תשובות
רודוס - שעה וחצי
כרתים - שעתיים
אתונה - שעתיים וחצי