8 תשובות
גוף ראשון (מדבר) - האדם הדובר או האנשים הדוברים (אני, אנחנו): "אני תומך בכך"; "אנחנו לא מעוניינים".
גוף שני (נוכח) - האדם או האנשים שאליהם מדברים (את, אתה, אתם, אתן): "את יודעת את התשובה?"; "אתם באים עכשיו".
גוף שלישי (נסתר) - האדם או האנשים שעליהם מדברים (הוא, היא, הם, הן): "דוִד אסר זאת". "הן לא תבואנה היום".
ראשון- אני, אנחנו

שני- אתה, את, אתם, אתן

שלישי- הוא, היא, הם, הן
זה בלשון.. גוף ראשון זה מדבר, גוף שני זה נוכח וגוף שלישי זה נסתר..
ראשון - אני
שני - אתה
שלישי - הוא
לומדים את זה בכיתה ד'.
גוף ראשון זה: אני
גוף שני: את אתה אנחנו אתם אתן
גוף שלישי: הוא היא הם הן
גום ראשון -אני, אנחנו
גוף שני אתה את אתם אתן
גם שלישי הוא היא הן והם
גוף 1 -אני (המדבר)
גוף 2- את, אתה, אתם, אתן (מדברים עליו, נוכח)
גוף 3-הוא, היא, הם, הן (מדברים עליו, נסתר)