תשובה אחת
ההבדל המשמעותי בין שתי השיטות הוא באורכו של הגל שאיתו מסירים את השיער. חשוב להבין כי הסרת שיער באינפרא אדום פועלת למעשה באותה טכנולוגיה של הסרת שיער בלייזר ואינה מהווה טכנולוגיה בפני עצמה. הטכנולגיה בלייזר מפיקה אורך גל אור אחד ואילו אינפרא אדום יכול להפיק כמה אורכי גל שונים.