4 תשובות
ישנים
ישנים
את אומרת ישן או יושן? ישנים זה נכון