תשובה אחת
כבדה כן.. גם ילד בן 8 שקופץ עליך זה כבד.. אבל הוא לא יגיד לך על זה כלום