תשובה אחת
אני לא יודעת איפה זה נחשב כאב יותר אבל אני יודעת שבמרפק זה לבדיקות דם ובאצבע זה לסוכרת