2 תשובות
העצה של אלירן:

תתקשר לבית מרקחת ולהתייעץ עם הרוקח בעניין תרופות.
אלירן
לא, צירפתי קישור שגם אוסר להשתמש.
באותו הנושא: