תשובה אחת
בעזרת צלוחית סודה לשתיה או קפה שחור או לבנדר, אלא שרצוי לברר תחילה את מקור הריח הרע..חשוב ביותר!
שרה'לה