3 תשובות
אפשר אולי לשים עליהם ריחן לא שניסיתי אבל שימי עליהם דורדורנט ספירי וזה יעזור
ספריי לחדר לרסס על הדפים..
השאלה איזה כמות.
1. לרסס במפיגי ריחות של חדרי שירותים.
2. לפזר עלים אבקת קפה ולאחר כמה ימים להסיר.
3. להוציא לשמש אבל לא שיש לחות.
4. להנות מהריח הזה כי זה ריח מיוחד.
5. לדעתי הריח הנו תוצאה של עשהמבלה את הספרים לכן אם הם חשובים ניתן לפנות
לתברואנים שמשימידים תולעי עץ ויש להם פתרון על בסיס ציאניד.

בהצלחה רן