תשובה אחת
הי
תוספת קטנה לתשובתו המקיפה של בבר:
לאחר הפעולות שבבר המליץ, ולאחר שהכל התיבש, הייתי מרססת במטהר אויר ריחני,
ומשאירה סגור לשעה. אחר כך מאווררת.
זה ישאיר ריח נעים.