4 תשובות
אל תחסום שור בדישו
פני הדור כפני הכלב
לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם
עוד משהו-
הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים
על שבט נפתלי אמרו 'כאיילה שלוחה'
לחתול יש 9 נשמות
אדם לאדם זאב
flora and fauna

פלורה זה עולם הצומח. פאונה זה עולם החיי
חתול שחור עבר ביניהם
חמור קופץ בראש
יותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק
הלך הזרזיר אצל העורב
הכלבים נובחים והשיירה עוברת
לא דובים ולא יער
אריה שאג- מי לא ירא?
יודע צדיק נפש בהמתו


motior