5 תשובות
משרד הפנים
אנונימית
הולך למשרד הפנים, מצטלם שם (חייב לעשות תעודת זהות ביומטרית)
ומוציאים לך פשוט
אבל צריך ללכת עם ההורים
אנונימית
לנו הבית ספר הוציא
אמרו שלא חייב, זה מה שבוחר. אפילו אם לא הייתה לו תעודה לפני. ^skylight