6 תשובות
אני מכירה את זה: fuck man you are aswame\great
אני מעריכה את זה: i appriciate that
אני מודה לך:i thank you\ thanks a lot man
אני מעריך את זה - i appreciate it
אני מודע לך - i thank you
איזה תותח נשמע שונה אבל -you're rock
אני מעריכה את זה-i appreciate it
אני מודה לך-thanks a lot\tnx
השלושה הראשונים אני לא משתמש בהם.. אבל יש את:

אני מעריך את זה: i really appreciate it

אני מודה לך: i thank you

ואם אתה רוצה -...i'm very greatful for
איזה "תותח" אומרים:you are a crackerjack teacher למשל.
האנגלים יותר אומרים: you are the top.
האחרון זה you are the tops!