תשובה אחת
ימי חופשה הרשומים בתלוש המשכורת הינם ימי חופשה בתשלום ניתן לצבור ימי חופשה עד 3 שנים
באותו הנושא: