5 תשובות
איסור נגיעה הוא שאסור לגעת באישה לפני שקודשה ע"י חופה וקידושין, וגם לאחר חופה וקידושים יש זמנים שמותר ויש זמנים שאסור (בזמן מחזור ושבעה נקיים) אבל לפני חתונה אסור כלל וכלל לגעת בין במחזור ובין שלא.
בס"ד
ע"פ ההלכה אסור לגעת באשה כשהיא לא אשתך, פירוט:

http://www.olam-jew.com/word/maga.doc

וכאשר הזוג נשוי אסור לגעת בזמן המחזור ו7 ימים אחריו, פירוט:

http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=11192

אביה
אז ככה,
"נידה" - היא אישה נשואה שרואה "דם נידה", מאותו רגע חלים כל ההרחקות שבהלכה.
יש לציין, כי ההרחקות הן אך ורק לבעלה!
רק הוא צריך להתרחק ממנה עד שהיא תתבול.

בנושא נגיעה "באישה זרה":
אסור לגבר לגעת באישה שאיננה נשואה לו 'לשם הנאה'.
וזה לא משנה באיזה מצב היא.
יש לציין כי לאישה אין שום איסור כזה!
אך!
ישנה איסור חמור של "לא לתת מכשול"!
אם כאשר האישה תגע בגבר, זה יביא אותו להרהורים,
או חלילה לקושי..
זה עוון חמור!
(ואם זה לא מביא אותו לכך, אזי חייב להיות שהוא שוטה,
ואם כך הוא ממילא פטור מכל המצוות)

שמחתי לעזור ואשמח גם בעתיד,
עודד100
ממש לא... אבל מי מקפיד?.. אבל תאכלס זו סגולה לילדים
ע"פ הדת היהודית יש איסור חמור לגעת בבחורה נידה איסור זה גובל בחייבי כריתות.
נידה זה אומר אישה/נערה /ילדה שקיבלה מחזור, ולא עשתה הפסק טהרה, חיכתה שבעה נקיים וטבלה.
כל עוד היא לא טובלת זה לא משנה האם היא נשואה או רווקה או האם היא במחזור או לא כי היא עדיין נידה.