3 תשובות
תאכלי אותו
תשאלי אותו: הייתכן ואתה פיקמי בעצמך?
להגיד לו שהוא פיקמי