3 תשובות
20 חלקי מאה.. 0.2
אנונימי
מה המיספר השלם שצריך לחלק אותו ל 20 אחוז
תלוי מאיזה אחוז עם 20 אחוז ממאה אחוז זה 20