תשובה אחת
אחוז מסויים מכל מספר שהוא הוא - (המספר כפול אותו אחוז) חלקי 100.

אם הכוונה היא למקלדת במחשב: לוחצים על SHIFT, או הכפתור הארוך עליו יש עץ למעלה, מחזיקים אותו ולוחצים על המספר 5, ביחד.