3 תשובות
1. תראי חפיפה בין המשולשיםdbf לdbe
ומשם תקבלי שbf שווה לeb2.א. משחקי פיתגורס
את יכולה לגלות את cd ואתca
ואז ca פחות cd שווהלad

ב. יש לך את כל הנתונים..

ג.כן יש להם זווית שווה וזווית משתופת ולכן הם דומים
ויחס הדמיון הוא
משולש acb שווה ל ab שווה ל16
חלקי חלקי חלקי
משלושdce שווה לde שווה ל12
ואז היחס הוא 1.333
אם משהו עדיין לא מובן תגידי ואפרט
שואל השאלה:
ואו תודה רבה