3 תשובות
בזכר אתה מוסיף ה' ובנקבה לא
בזכר נגיד אומרים שלושה ובנקבה שלוש
נקבה עד 20:
אחת
שתיים
שלוש
ארבע
חמש
שש
שבע
שמונה
תשע
עשר
אחת עשרה
שתיים עשרה
שלוש עשרה
ארבע עשרה
חמש עשרה
שש עשרה
שבע עשרה
שמונה עשרה
תשע עשרה
עשרים
זכר עד 20:
אחד
שניים
שלושה
ארבעה
חמישה
שישה
שבעה
שמונה
תשעה
עשרה
אחד עשר
שניים עשר
שלושה עשר
ארבעה עשר
חמישה עשר
שישה עשר
שבעה עשר
שמונה עשר
תשעה עשר
עשרים
זכר: נקבה:
אחד אחת
שניים שתיים
שלושה שלוש
ארבעה ארבע
חמישה חמש
שישה שש
שבעה שבע
שמונה שמונה
תשעה תשע
עשרה עשר