12 תשובות
שניים/שני - זכר
שתיים/שתי -נקבה
זכר - שניים

נקבה - שתיים
שניים זכר
שתיים נקבה
שניים - זכר
שתיים - נקבה
שני- זכר
שתי- נקבה

שני עפרונות
שתי ילדות
שניים- זכר
שתיים- נקבה
שתיים- נקבה
שניים- זכר
שתיים לנקבה (שתי קופסאות)
שניים לזכר (שני ארגזים)
זכר - שניים, נקבה - שתיים
זכר שניים
נקבה שתיים
שניים-זכר
שתיים-נקבה
השניים/שני - זכר
שתיים/שתי -נקבה