תשובה אחת
שקרני השמש מגיעות לצמחים ירוקים והצמחים פולטים חמצן