2 תשובות
מאחור או בחוברת ההפעלה.
מערכת סטיפס
ברוב התנורים ישנה מדבקה במשקוף התחתון של הדלת, מדבקה כסופה בדרך כלל,
אם זה נמחק אז ישנה מדבקה מאחורי התנור בגב שלו,
lior12120@gmail.com מומחה סטיפס
באותו הנושא: