תשובה אחת
я тебя люблю- אני אוהבת אותך
у меня нет силы продолжать песать-אין לי כוח להמשיך לכתוב