2 תשובות
נשק אותי בבטן, יותר למטה יותר למטה, בדיוק שם בדיוק שם.
מאיפה הבאת את זה? נשמע סוטה משהו...
קיבינימט
לא מעניין