3 תשובות
המשפט אומר הבית שלי הבית שלך שזה כאילו כמו להגיד תרגיש בנוח כזה
שני
כאילו תרגיש בבית
שני
הבית שלי-הבית שלך

כאילו.. תרגיש בבית שלי כאילו אתה בבית שלך, משהו כזה
(: