תשובה אחת
אמרו שנגמר, אבל תנסי לברר באתר או בטלפון של החברה שמוכרת, בדרך כלל יש להם כי הם שומרים למקורבים