4 תשובות
אני חושבת שאפשר להוציא פינקס חדש.
שואל השאלה:
היא לא מביאה אמרו לנו במפורש שצריך להביא
איך מוציאים חדש?
אנונימית
תדברי על זה עם ההורים שלך
תשאלי את המורה אם אפשר אישור בכתב יד של אחד ההורים שלך ככה אני עשיתי